Bibliografía

 

  VIAJE DE ESPAÑA. Antonio Ponz. Aguilar Maior. 1988 (4 volúmenes).

  VIAJE FUERA DE ESPAÑA. Antonio Ponz. Aguilar Maior. 1988.

  VIAGE DE ESPAÑA. Antonio Ponz. Ediciones Atlas. (En 18 tomos). Edición 3ª. 1972.

  NOTICIAS DE SEGORBE Y DE SU OBISPADO. Por un sacerdote de la diócesis. (2 tomos). Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe. 1983.

  EL OBISPADO DE SEGORBE-ALBARRACIN EN EL SIGLO XIII. Vicente García Edo. Servicio de publicaciones Caja Segorbe. 1989.

  INSCRIPCIONES LATINAS DEL ALTO PALANCIA. María José Carbonell Boria. Helios Joaquín Borja Cortijo. Jorge Pérez Asensio. Universidad de Valencia. Edita: Caja Segorbe. 1990.

  OBSERVACIONES DE CAVANILLES. Doscientos años después. (4 libros). Julio Lacarra, Ximo Sanchez y Francesc Jarque. Fundación BANCAJA. Libro 1: 1995, Libros 2 y 3: 1996. Libro 4: 1997.

  EL PALANCIA: NACER Y EMIGRAR. La evolución de la población (Siglos XVI al XIX). Francisco José Guerrero Carot. Publicacions de la Universitat Jaume I. 2005.

  LA COMARCA DEL ALTO PALANCIA. Itinerarios cicloturísticos de interés ecológico. Paco Tortosa, Boro Miralles, Vicent Tortosa y Marga Bau. Col.lectiu Paleta d’Ocres. Fundación Caja Segorbe-Bancaja. 1994.

  EL VALLE DEL ALTO PALANCIA. Historia y Manantiales. 13 crónicas periodísticas realizadas por miembros de la Federación Española de periodistas y escritores de Turismo. Juan Antonio Calabuig, Amadeo Montón Carbonell, Rafael Cebrian, Esteban Gonzalo Rogel, Emili Beut Belenguer, Ramón Rodriguez Culebras, Rafael Martín Artiguez, Teresa Badía, José Soler Carnicer, Felipe G. Perles Martí, Francisco J. Guerrero Carot, Luis Gispert Macián y Miguel Aparici Navarro. Fundación Caja Segorbe. 1992.

  POR TIERRAS DEL ALTO PALANCIA. Luis Gispert Macián. Ediciones Marí Montañana. 2ª edición 1995.

  Topografía PRV-80. (1996) Peñafort Brusel, Vicente.

  LA CABECERA DEL PALANCIA. (2000) Cebrián, Rafael.

  A ESCULLAR. Manuel Gil Desco y Rafael Benedito Fornas. Caja Segorbe - Caja de Valencia. 1991.

  ICONOGRAFIA POPULAR DEL ALTO PALANCIA. Andrés de Sales Ferri Chulio. Caja de Ahorros y M.P. de Segorbe. 1989.

  ARTEAS. Historias y Leyendas. Miguel Mañes Bayona y Tono Mañes Bayona. 2007.

  EL PAISAJE DEL PROGRESO. LAS OBRAS PUBLICAS EN EL VIAJE DE ESPAÑA DE ANTONIO PONZ. Daniel Crespo Delgado. Premio de investigación Cátedra Demetrio Ribes. Consellería de Infraestructuras y Transporte. 2008.

 

 

 

 

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Bejís, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Virgen de Loreto, 2, Ajuntament de Bejís, CP: 12430, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).