RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO DE BEJÍS. FASE 1ª

RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO DE BEJÍS. FASE 1ª

16/01/2024

Con el nuevo año, han comenzado también proyectos nuevos en #Bejís, como la RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO DE BEJÍS. FASE 1a.

▫️ El Castillo de Bejís, que está considerado BIC, según la Disposición adicional Primera de la Ley 5/2007, de 9 de

febrero, de la Generalitat Valenciana, de Modificación de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano. Así como también está inscrito en la sección 1ª de bienes de interés cultural del

Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano con categoría de Monumento, declaración genérica y anotación en el registro ministerial R-I-51-0009597

▫️ En esta primera fase se contemplan las siguientes actuaciones:

-Adecuación del camino de acceso.

En la zona de la torre del homenaje:

-Desbroce y limpieza de los terrenos.

-Consolidación de estructuras mediante desmontaje con seguimiento arqueológico de estructuras inestables o desplomadas, eliminación de vegetación, consolidación de

fábricas de mampostería, tapial o ladrillo.

-Consolidación de grietas mediante lechadas de mortero de cal.

-Realización de muro de mampostería ordinaria o concertada tomadas con mortero de cal hidráulica y sillarejo en las esquinas.

-Realización de muro de tapial.

-Relleno interior de muros mediante argamasa de cal y ripio de pequeño tamaño.

-Coronación de muros mediante lajas de piedra tomadas con mortero de cemento.

-Rejuntado de muros de mampostería con mortero mixto de cal y cemento, patinado posterior, tratamientos herbicidas.

-Cosido estructural con varillas de fibra de vidrio.

-Recuperación de bóvedas de ladrillo o piedra con argamasa de cal y cemento estructural en pequeño porcentaje.

En la cinta muraria del recinto:

-Retirada de elementos inestables, anclaje de varillas de fibra de vidrio, preparación del asiento rocoso, reposición de faltantes, rejuntado con mortero de cal e hidrofugado de la coronación de los muros.

-Drenaje de aguas pluviales en la zona de actuación.

▫️ Los trabajos tendrán un duración de dos meses, y su coste asciende a 105.000,00 € concedidos por la GVA Cultura i Esport en el marco de la Subv. Para promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio

(Decreto 22/2022, de 18 de julio, de Presidencia – DOGV 9389 de 22/07/2022)

CASTILLO

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Bejís, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Virgen de Loreto, 2, Ajuntament de Bejís, CP: 12430, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).