BONO SOCIAL ELECTRICIDAD

BONO SOCIAL ELECTRICIDAD

03/05/2021

El Bono Social Eléctrico protege a los consumidores más vulnerables con descuentos notables en la factura de la luz. Debido a la situación en la que nos encontramos actualmente, esta medida se extiende a personas en situación de ERTE, paro, reducción de jornada laboral, además de empresarios y autónomos.

El Bono Social es un descuento aplicado a determinados colectivos considerados consumidores vulnerables. Este descuento varía según la situación de cada abonado, el descuento aplicado es de un 25% hasta un 40% sobre la factura total. Este porcentaje puede ser aún mayor dependiendo de diversas situaciones más como el riesgo de exclusión social.

Por motivos de la Covid-19 el Gobierno amplía la categoría de consumidor vulnerable a personas en situación de ERTE y paro, que padezcan una reducción de su jornada laboral, además del colectivo de empresarios y autónomos.

Hay que ser titular del suministro eléctrico contratado en la residencia habitual.

Tener contratado el PVPC, es decir, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.

Ser considerado consumidor vulnerables o vulnerable severo (familia numerosa o monoparental, pensionista, víctima del terrorismo o de la violencia de género, un miembro de la unidad familiar con discapacidad igual o mayor al 33%, etc).

No superar el consumo máximo de 345 kWh mensual y el 4.140 kWh anual.

https://www.curenergia.es/.../bono-social-alta-renovacion...

🏫 Si necesitas ayuda para la tramitación, acude a las dependencias de nuestro ayuntamiento #Bejís

BONO SOCIAL ELECTRICIDAD

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Bejís, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Virgen de Loreto, 2, Ajuntament de Bejís, CP: 12430, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).