Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Ajuntament de Bejís

Divendres, Febrer 13, 2015 - 17:15
Comissions Informatives

Bejís

 

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 30-06-2011 va aprovar la següent composició de les Comissions Informatives:

COMISSIÓ D'HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES:

Presidenta: Dª. Olga Pradas Romero (Grup PP).

Vocal: D. Juan José Cortés Montesinos (Grup PP).

Vocal: D. Jacinto Clemente Franco (Grup PSOE).

Li competeix:

- Examen, estudi i informe dels comptes anuals de cada exercici abans que se sotmeten a l'aprovació del Ple.

- Examen, estudi i informe dels assumptes relatius a economia i hisenda d'aquesta Entitat.

Per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28-09-2012, es va aprovar la supressió de la resta de Comissions Informatives Permanents que van ser creades en sessió del Ple de data 30-06-11.

TRESORER MUNICIPAL:

D. Juan José Cortés Montesinos.

REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT EN *ORGANOS COMPLEMENTARIS:

- Consell Escolar (*CRA Peña *Escabia): D. Luis Clemente *Macián.

- Grup d'Acció Local *RURALTER: Dª Olga Pradas Romero . Suplent: D. Juan José Cortés Montesinos.

- Consorci Pla Zonal de Residus: Dª Olga Pradas Romero. Suplent: D. Juan José Cortés Montesinos.

- Consorci de Bombers: Dª Olga Pradas Romero. Suplent: D. Juan José Cortés Montesinos.
 

Formulari de cerca

Portal desarrollado con Drupal